Consell de ciutat
Torn de paraula: Oriol Illa

El Tercer Sector representa una de les tres potes sobre les quals es recolzen les relacions socioeconòmiques a les societats modernes. Al sector públic -format pel conjunt de l'administració i les empreses públiques- i al sector privat -mercantil i empresarial-, s'hi afegeix el tercer sector (o sector plural) conformat per associacions, fundacions i cooperatives d'iniciativa social que tenen vocació pública, actuen sobre serveis d'atenció a les persones i són organitzacions sense afany de lucre.

[Veure +]
Notícies
Renovació de la composició del Consell de Ciutat

El Consell de Ciutat inicia la seva renovació, tal i com ve recollit al seu reglament. L'apartat composat pels membres del 'Fitxer General d'Entitats Ciutadanes' i els del 'Registre Ciutadà' hauran d'escollir, 15 entitats i 15 persones respectivament, que els representaran al Consell de Ciutat.

[Veure +]
20a edició de la Mostra d'Associacions de Barcelona
Durant la festa major de la Mercè les associacions van ocupar la plaça de Catalunya per vintè any consecutiu.
[Veure +]
Nova presidenta de la FAVB
La junta de la Favb, en sessió celebrada el 27 de juliol, i, en acceptar la dimissió presentada pel president Lluís Rabell, va acordar cobrir les vacants segons el que marquen els Estatus de l'entitat.
[Veure +]
Convocat el Premi Barcelona a l'Empresa Innovadora en Conciliació i Temps
El període d'admissió de propostes per la 4a edició del premi és de l'1 al 31 d'octubre de 2015.
[Veure +]
Ciutat Refugi
Mentre l'Ajuntament crea la xarxa Ciutat Refugi qui vulgui col·laborar, qui tingui dubtes o vulgui enviar un missatge referent als refugiats pot adreçar-se a ciutatrefugi@bcn.cat.
[Veure +]
Ajuntament de Barcelona