Consell de ciutat
Torn de paraula: Vicenç Gasca

Formar part del Consell de Ciutat en representació del Consell de Ciutat i Comerç ha estat per a mi un honor. Ha sigut una gran responsabilitat representar a tots el diferents formats comercials de la ciutat a l’òrgan de màxima participació del nostre Ajuntament.

[Veure +]
Notícies
Darrer plenari del Consell de Ciutat del 2015

El passat 17 de desembre es va celebrar el darrer plenari de l'any i el primer de l'actual mandat municipal, presidit per l'alcaldessa, la Sra. Ada Colau.

[Veure +]
Inicia la seva feina el Grup de treball del Pla d'Actuació Municipal (PAM)
Aquest grup de treball es va constituir el 14 de desembre, sessió en la que es va aprovar el pla de treball i la temporalitat d'aquesta comissió, que preveu fer la seva feina el primer trimestre del 2016.
[Veure +]
Trobada de les persones del Registre Ciutadà que s'incorporaran al Consell de Ciutat
A principis de desembre es va fer una primera trobada amb les 15 persones que van estar escollides per sorteig per formar part de la nova composició del Consell de Ciutat.
[Veure +]
Darrera trobada de l'any de la Permanent
El 7 de desembre va tenir lloc la sessió de la Comissió Permanent del Consell de Ciutat.
[Veure +]
Es convoca audiència pública de les Ordenances Fiscals per al 2016
El dimarts 22 de desembre l'Ajuntament de Barcelona va convocar l'Audiència Pública d'Ordenances Fiscals per a l'any 2016, al Saló de Cent de l'Ajuntament.
[Veure +]
CALENDARI
13 de gener de 2015
Trobada d'entitats escollides al Consell de Ciutat
Lloc: Sala Lluís Companys
Hora: 19 h
[Veure +]
25 de gener de 2015
Grup de Treball Pla d'Actuació Municipal (PAM)
Lloc: Sala Lluís Companys
Hora: 19 h
[Veure +]
Ajuntament de Barcelona