Consell de ciutat
Torn de paraula: Núria Font

La meva experiència al Consell de Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona encara és molt jove, sols fa un any que estic assistint als plenaris representant la Federació d’Ateneus de Catalunya. Porto molt anys però, en el moviment associatiu de la ciutat i es pot dir que tota la vida en la del meu barri, Horta.

[Veure +]
Notícies
Celebrada la Comissió Permanent del mes de febrer

La sessió va tenir lloc el passat 21 de febrer a la Sala Annexa Lluís Companys de l’Ajuntament de Barcelona.

[Veure +]
Grup de Treball de Comunicació i Visibilitat
El grup de treball segueix en actiu després de l’aprovació del seu dictamen al Plenari del Consell de Ciutat.
[Veure +]
Grup de treball de Comunicació i Visibilitat
El grup torna a reunir-se amb l’empresa de Town per continuar la seva tasca.
[Veure +]
Calendari
13 de març de 2018
Comissió Permanent
Hora: 18h
Lloc: Sala Guinovart
[Veure +]
Ajuntament de Barcelona