Consell de ciutat
Torn de paraula: Enrique Delgado Gutiérrez

La participació i assistència al Consell de Ciutat, com a representant de la Taula d’Entitats de Sarrià, m’ha permès viure de més a prop, els reptes de la ciutat a través de les diferents comissions creades per aquests efectes i en les que he pogut participar.

[Veure +]
Notícies
El Consell de Ciutat celebra la Permanent del mes de març

El passat 20 de març es va reunir el grup motor del Consell de Ciutat a l’Ajuntament de Barcelona.

[Veure +]
Torna el grup de Desigualtats i Vulnerabilitats a Barcelona del Consell de Ciutat
El passat 19 de març es va tornar a reunir aquest grup de treball per definir els nous reptes i objectius.
[Veure +]
Nou grup de treball al Consell de Ciutat: Rellançar Barcelona
El passat 12 de març es va celebrar la primera reunió del grup de treball.
[Veure +]
Calendari
10 d'abril de 2018
Grup de Desigualtats
Hora: 18:30h
Lloc: per determinar
[Veure +]
24 d'abril de 2018
Plenari extraordinari
Hora: de 18:00h a 20:00h
Lloc: Saló de Cent, (pl. Sant Jaume) Ajuntament de Barcelona
[Veure +]
23 de maig de 2018
Comissió Permanent
Hora: de 18:00h a 20:00h
Lloc: per determinar
[Veure +]
Ajuntament de Barcelona