Consell de ciutat
Torn de paraula: Mª Carme Riu Pascual

Les persones amb discapacitat som conscients que el Consell de Ciutat és un òrgan molt positiu perquè la ciutadania participi en la vida política de la ciutat tot i que sols fa dos anys que formo part d’aquest òrgan de màxima participació ciutadana. La meva activitat en el Consell de Ciutat ha passat pel plantejament d’un grup de treball sobre la participació de les persones amb Discapacitat i la proposta que vaig fer al darrer Plenari extraordinari entorn la necessitat de tenir més en compte el col·lectiu amb Diversitat Funcional o amb Discapacitat com una població o ciutadania més.

[Veure +]
Notícies
Plenari extraordinari del Consell de Ciutat

El passat 24 d’abril es va celebrar aquest Plenari extraordinari al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.

[Veure +]
El grup Rellançar Barcelona es reuneix per quart cop consecutiu
El passat 19 d’abril es va tornar a reunir aquest grup de treball del Consell de Ciutat a l’Ajuntament de Barcelona.
[Veure +]
Reunió del grup de treball de Comunicació i Visibilitat
El passat dia 16 d’abril es va tornar a reunir el grup de Comunicació i Visibilitat amb l’empresa Town.
[Veure +]
Calendari
2 de maig de 2018
Grup de Desigualtats
Hora: de 18:00h a 20:00h
Lloc: Entresol Sala 2, (Ajuntament de Barcelona, pl. Sant Miquel 4)
[Veure +]
7 de maig de 2018
Grup Rellançar Barcelona
Hora: de 18:00h a 20:00h
Lloc:Sala del Mig (Ajuntament de Barcelona, pl. Sant Miquel)
[Veure +]
23 de maig de 2018
Comissió Permanent
Hora: de 18:00h a 20:00h
[Veure +]
Ajuntament de Barcelona