Consell de ciutat
Torn de paraula: Juan José Casado

Les societats avançades, inclusives, no s'entenen sense la participació activa del seu teixit social. Participació com a mecanisme indispensable per conquistar cada vegada majors cotes de benestar, de cohesió, d'igualtat.

[Veure +]
Notícies
Intervenció del Consell de Ciutat al Plenari Municipal

El Consell de Ciutat presenta la memòria del Consell de Ciutat 2017 al Plenari Municipal.

[Veure +]
Celebrada la Comissió Permanent del mes de maig
La sessió, que es va celebrar el passat 23 de maig, va tenir lloc a la Sala del Mig de l’Ajuntament de Barcelona.
[Veure +]
Darrera sessió del grup de treball Rellançar del Consell de Ciutat
El passat dia 14 de maig aquest grup es va tornar a reunir a l’Ajuntament de Barcelona.
[Veure +]
Calendari
4 de juny de 2018
Grup Rellançar
Hora: 18:00h
[Veure +]
2 de juliol de 2018
Comissió Permanent
Hora: de 17:30 a 20:30h
Lloc: Sala del Mig (pl. Sant Miquel, Ajuntament de Barcelona)
[Veure +]
Ajuntament de Barcelona